Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
s1L3nT
Xuất hiện:
12 Tháng bảy 2007
Châm ngôn
Giới thiệu về
12104069Trang web
Xếp hạng của Team
s1L3nT Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[s1L3nT]KaT Người lập Team 12 Tháng bảy 2007 22 Tháng hai 2017 - 10:39 am
[s1L3nT]chr1s Co Leader 19 Tháng hai 2014 17 Tháng mười 2017 - 10:04 pm
[s1L3nT]BSB Co Leader 17 Tháng mười một 2014 14 Tháng mười hai 2017 - 4:47 am
[s1L3nT]Po1soN MSN Gaming Zone Team Founder 7 Tháng tám 2007 8 Tháng chín 2016 - 8:01 pm
[s1L3nT]_Ramses MSN Gaming Zone Team Founder 10 Tháng chín 2012 15 Tháng chín 2012 - 10:25 am
[s1L3nT]StorMy_ Council 12 Tháng bảy 2007 16 Tháng chín 2017 - 6:36 am
[s1L3nT]WoRmY Council 16 Tháng một 2008 8 Tháng tư 2017 - 4:44 pm
[s1L3nT]InfantryHero Council 17 Tháng bảy 2016 Hôm nay, 3:20 am
[s1L3nT]5IX Council 14 Tháng một 2016 7 Tháng mười hai 2017 - 9:22 am
[s1L3nT]humbly Council 14 Tháng ba 2016 8 Tháng một 2018 - 8:36 pm
[s1L3nT]__Ms Council 10 Tháng ba 2016 9 Tháng một 2018 - 8:52 pm
[s1L3nT]_I3acI_I3oy_ Icon 21 Tháng bảy 2012 20 Tháng một 2018 - 1:15 pm
[s1L3nT]_Zoidberg Icon 2 Tháng ba 2011 2 Tháng chín 2017 - 12:47 am
[s1L3nT]Smokingmonkey Icon 12 Tháng một 2015 Đã online đượcCustom Scenario
[s1L3nT]Beren_Onehand Icon 3 Tháng hai 2011 7 Tháng một 2018 - 10:57 am
[s1L3nT]__Melissa__ Icon 5 Tháng mười 2011 10 Tháng mười hai 2017 - 2:55 am
[s1L3nT]Diavolo Icon 7 Tháng tám 2007 31 Tháng mười hai 2017 - 9:53 pm
[s1L3nT]_ZOET Icon 7 Tháng tư 2017 12 Tháng một 2018 - 9:12 pm
[s1L3nT]Smoshi Icon 9 Tháng một 2013 6 Tháng mười hai 2017 - 9:58 pm
[s1L3nT]Elwood Celebrity 15 Tháng mười một 2014 Hôm nay, 2:19 am
[s1L3nT]Seth Celebrity 4 Tháng mười 2014 21 Tháng mười hai 2017 - 3:13 pm
[s1L3nT]30_DarkCrizZ_ Rising Star 30 Tháng mười 2016 20 Tháng mười hai 2017 - 4:33 pm
[s1L3nT]Troll_or_feed Rising Star 30 Tháng ba 2016 22 Tháng chín 2017 - 11:37 pm
[s1L3nT]_Raven__ Rising Star 30 Tháng ba 2016 9 Tháng mười 2017 - 4:57 pm
[s1L3nT]Feed_or_troll Rising Star 15 Tháng mười 2016 8 Tháng tám 2017 - 9:41 pm
[s1L3nT]_SpiNNa Rising Star 21 Tháng chín 2015 Hôm qua, 1:29 am
[s1L3nT]Shhhhhhh Rising Star 23 Tháng mười một 2016 13 Tháng tám 2017 - 5:14 pm
[s1L3nT]ideaslocas Rising Star 9 Tháng tư 2016 13 Tháng mười một 2017 - 3:45 pm
[s1L3nT]gengish Rising Star 9 Tháng tư 2016 29 Tháng mười 2017 - 9:17 pm
[s1L3nT]N0oKIE Rising Star 26 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 12:55 am
[s1L3nT]__Kristina__ Rising Star 26 Tháng hai 2016 28 Tháng mười một 2017 - 8:17 am
[s1L3nT]B0lzG Ceritified Member 7 Tháng mười hai 2016 21 Tháng ba 2017 - 1:23 am
[s1L3nT]MateElCrazy123 Ceritified Member 28 Tháng ba 2016 13 Tháng chín 2017 - 2:45 am
[s1L3nT]_QUIET_ Ceritified Member 6 Tháng một 2016 17 Tháng ba 2017 - 9:59 am
[s1L3nT]Young_Justice Ceritified Member 14 Tháng mười 2016 8 Tháng bảy 2017 - 1:48 am
[s1L3nT]Haileyy Ceritified Member 3 Tháng chín 2016 5 Tháng tám 2017 - 5:46 pm
[s1L3nT]NedStark__ Ceritified Member 5 Tháng một 2016 13 Tháng một 2018 - 6:19 pm
[s1L3nT]Hamidtalpur Ceritified Member 17 Tháng chín 2016 8 Tháng ba 2017 - 4:01 pm
[s1L3nT]ccatalan Ceritified Member 23 Tháng ba 2016 23 Tháng mười một 2017 - 1:21 am
[s1L3nT]mohsin123 Ceritified Member 14 Tháng mười 2016 17 Tháng chín 2017 - 3:18 pm
[s1L3nT]Angelica_xD Trial Member 3 Tháng năm 2017 9 Tháng năm 2017 - 4:07 am
[s1L3nT]adamvo Legend Pre BSB 27 Tháng bảy 2011 3 Tháng một 2014 - 4:35 am
[s1L3nT]DwarF Legend Pre BSB 22 Tháng một 2009 14 Tháng sáu 2013 - 3:33 pm
[s1L3nT]_ForrestGump_ Legend Pre BSB 17 Tháng năm 2015 2 Tháng tư 2016 - 7:07 pm
[s1L3nT]Chingy Legend Pre BSB 13 Tháng bảy 2007 2 Tháng ba 2009 - 11:15 pm
[s1L3nT]Minus Legend Pre BSB 26 Tháng mười hai 2008 7 Tháng bảy 2014 - 7:28 am
[s1L3nT]Dagger Legend Pre BSB 19 Tháng bảy 2007 15 Tháng bảy 2016 - 1:20 am
[s1L3nT]__ReVoLuTioN Legend Pre BSB 25 Tháng tám 2009 4 Tháng năm 2013 - 5:49 pm
[s1L3nT]_IvIaN_ Legend Pre BSB 13 Tháng mười một 2007 3 Tháng mười một 2013 - 4:51 pm
[s1L3nT]Cox Legend Pre BSB 16 Tháng mười hai 2012 14 Tháng tám 2017 - 5:08 am
[s1L3nT]xStOrMx Legend Pre BSB 28 Tháng sáu 2013 23 Tháng sáu 2013 - 10:42 am
[s1L3nT]HyDrO Legend Pre BSB 16 Tháng một 2013 17 Tháng chín 2013 - 11:11 pm
[s1L3nT]DoMiNaTloN Legend Pre BSB 8 Tháng mười một 2007 5 Tháng mười hai 2013 - 8:20 pm
[s1L3nT]_HeiderN_ Legend Pre BSB 8 Tháng chín 2012 6 Tháng sáu 2016 - 11:52 pm
[s1L3nT]Robbo Legend Pre BSB 6 Tháng mười 2010 21 Tháng bảy 2017 - 2:09 pm
[s1L3nT]Nighthawke911 Legend Pre BSB 30 Tháng mười 2012 13 Tháng tám 2013 - 4:59 am
[s1L3nT]SilkyGFX Legend Pre BSB 18 Tháng năm 2012 13 Tháng chín 2014 - 1:00 am
[s1L3nT]lateNightTechno Legend Pre BSB 8 Tháng chín 2012 17 Tháng chín 2017 - 6:31 am
[s1L3nT]LuckyWFC Legend Pre BSB 21 Tháng bảy 2012 10 Tháng một 2016 - 2:57 am
[s1L3nT]LoRd_IV Legend Pre BSB 12 Tháng mười 2011 Hôm qua, 2:57 pm
[s1L3nT]HiTmAn Legend Pre BSB 12 Tháng bảy 2007 29 Tháng mười 2012 - 10:01 pm
[s1L3nT]_Waha_ Legend Pre BSB 30 Tháng bảy 2011 14 Tháng năm 2016 - 4:26 am
[s1L3nT]julimaster96 Legend Pre BSB 17 Tháng chín 2011 15 Tháng một 2018 - 3:34 am
[s1L3nT]_DontDie_ Legend Pre BSB 3 Tháng tư 2011 14 Tháng mười 2016 - 1:50 pm
[s1L3nT]_2drunk4u Legend Pre BSB 18 Tháng một 2013 23 Tháng mười một 2014 - 1:28 pm
[s1L3nT]DEUS Legend Pre BSB 18 Tháng tám 2012 6 Tháng một 2015 - 7:38 pm
[s1L3nT]_Dl24G0N_ Legend Pre BSB 22 Tháng sáu 2008 11 Tháng năm 2016 - 4:37 pm
[s1L3nT]xBlue_ Lost not found Post BSB 5 Tháng chín 2015 21 Tháng mười hai 2017 - 1:06 am
[s1L3nT]GipsyDanger Lost not found Post BSB 23 Tháng ba 2016 1 Tháng năm 2016 - 11:21 pm
[s1L3nT]os_Jagga Lost not found Post BSB 3 Tháng một 2016 23 Tháng sáu 2016 - 2:36 am